Free Web Promotion Free Web Promotion
HOME - TOPLIST - Add website - User login - Stats - Rate Toplist - Guestbook - Feedback - Link to us
TOP 5 PARTNERS
All partners
Become partner
Receive newsletter
 
PROMOTION TOOLS
Plug Board 80x15
Plug Board 88x31
Plug Board Scroll
Banner Rotation 88x31
Banner Rotation 234x60
Banner Rotation 468x60
Plug Link TV
Backlink
Shoutbox
 

 

ARTICLES
Toplists
Website tips
Place calendar
More visitors
Make money
Meta Tags
Metatag-generator
Scroll text-generator
 
VISITORS

 

METATAGS

Zoekmachines of search-engines zijn steeds belangrijker geworden op internet. Op het gebied van Search Engine Optimization (SEO) spelen de meta-tags nog steeds een belangrijke rol! Vooral de meta description is erg belangrijk want deze wordt weergegeven als de tekst bij de zoekresultaten. Zorg dus dat je meta-tags voor elke pagina uniek zijn en uitnodigd om op te klikken. Samen met een relevante html title tag vormen deze de paar regels tekst in een zoekmachine vermelding die de bezoeker moet overhalen.

Wat? Meta tags zijn stukjes html-code die zoals de naam al aangeeft meta-informatie verschaffen over de pagina. Deze informatie staat in de <head> van een html pagina en is in het algemeen niet zichtbaar voor de surfer. Sommige andere tags die in de head staan zoals de <title> tag zijn wel zichtbaar. Idee achter meta-tags is dat de auteur van een pagina informatie zoals trefwoorden (keywords) en een beschrijving (description) aan een pagina toevoegd om indexering van de pagina makkelijker te maken. Helaas wordt er veel misbruik van meta-tags gemaakt. Bijvoorbeeld keywords die niets met de pagina te doen hebben. Over het nut van meta-tags verschillen de meningen, de meeste zoekmachines maken alleen nog beperkt gebruik van meta-tags als keywords en description. Google laat onder bepaalde omstandigheden de description nog wel zien, maar zal niet indexeren op basis van de keywords, Ilse nog wel. Opmerkingen: Vandaag, worden de Meta Trefwoorden tag maar door een paar zoekmachines gebruikt en wordt in het algemeen genegeerd. De paar zoekmachines welke nog steeds gebruik maken van deze tag hechten er normaal gesproken minder waarde aan of prioriteit aan zulke trefwoorden. Dit is de reden dat het belangrijk is dat uw hoofd trefwoorden ook op de pagina zelf voorkomen. Tip: U zou de META Trefwoorden tag moeten gebruiken voor hele specifieke termen en zinnen welke niet op de pagina zelf geplaatst kunnen worden. Er zijn nog steeds zoekmachines die deze tag gebruiken. Er zijn ook meta tags die de web-browser dan wel extra instructies geven, voorbeelden hiervan zijn de http-equiv='refresh' en de 'robots' meta tags. Hiervan zullen de goede robots zeker gebruik maken.
U kunt elke gewenste meta tag toevoegen. Als het voor een site bijvoorbeeld handig is dat de afdeling die een pagina moet onderhouden in een meta tag staat:

<META name='eigenaar' content='verkoop'>
 
<META name='eigenaar' content='directie'>

of een revisie

<META name='cvs-revision' content='$RCSfile: index.html,v$ $Revision: 1.11$'>
http-equiv

Een web-server stuurt voor het eigenlijke html document een 'header' naar de ontvanger (niet te verwarren met de <HEAD> sectie IN het document). Deze header bevat informatie voor de ontvanger, wat het is (html,gif,pdf) of het gecached mag worden, hoelang een document geldig is, of bijvoorbeeld dat het document ergens anders staat (een Location + 301 header). De http-equiv meta tags zijn bedoelt om informatie die eigenlijk in de header hadden horen te staan in het document zelf te zetten. Zo is een http-equiv=refresh te vergelijken met een 301 header. (Eigenlijk is het een vervanging van de oudere Refresh header). Of en hoe een browser op een http-equiv reageerd verschilt.
De positie van de meta tags is in de HEAD sectie van je html pagina:

<HTML>
<HEAD>
Hier komen de meta tags
</HEAD>
 
<BODY>
</BODY>
</HTML>

In principe kun je willekeurige meta tags maken, hieronder een overzicht:

HOE>
Metatags voeg je als gewone tekst toe aan je html bestand. HTML-editors hebben vaak een optie om ze makkelijker toe te voegen. In Frontpage onder pagina-eigenschappen. Er is ook onze metatag-generator, grootste voordeel daarvan is het voorkomen van type-fouten in de syntax.Keywords
Hiermee kun je trefwoorden die bij je pagina horen opgeven.

<META name=’keywords’ content=’trefwoorden’>

Description
Hiermee kun je een korte beschrijving over je website geven.
<META name=’description’ content=’beschrijving’>
Titel

Net als de meta tags staat de Title in de head sectie van een document. Strikt gesproken is de <TITLE> tag geen META-tag maar een "gewone" tag. Het is wel een van de belangrijkste tags in een document. De inhoud van de title wordt bijvoorbeeld getoond in de bovenbalk van browsers en ook als de naam van de pagina in de zoekresultaten. Het staat nogal onprofessioneel als er "untitled document" staat. Zorg voor een goede beschrijvende titel voor de pagina, die ook weer niet te lang is.

<title>Hier staat de title</title

Zorg voor een unieke titel per pagina. Als u graag de naam van de site of het bedrijf in de titel wilt gebruik dan iets als:

<title>Méér bezoekers-MEGATOPPER - Website Meta Tags</title>
Language

Hiermee vertel je de bezoeker, maar nog belangrijker de zoekrobot in welke taal je pagina geschreven is. Veel mensen zoeken met een taaloptie dus niet onbelangrijk. De taal wordt gegeven in een tweeletterige code: nl,en,de en het mag meerdere talen bevatten. Maar ook Star-trek is mogelijk. De taal is beschikbaar als systeem-commando (http-equiv) en als meta-name tag.

<meta http-equiv="Content-Language" content="nl">
 
<meta http-equiv="Content-Language" content="i-klingon">
 
<meta http-equiv="Content-Language" content="da, de, el, en, fr, it">
 
<META NAME="Language" CONTENT="nl">
language

Is je site meertalig en wilt u bijvoorbeeld de description in meerdere talen toevoegen? Gebruik dan lang:

<META name=’description’ lang='nl' content=’Nederlandse beschrijving’>
 
<META name=’description’ lang='en' content=’English description’>
Robots

Een belangrijke tag om robots te sturen:

<META NAME="ROBOTS" CONTENT="INDEX,FOLLOW">
Wat overeenkomt met :
<META NAME="ROBOTS" CONTENT="NOINDEX,FOLLOW">
 
<META NAME="ROBOTS" CONTENT="INDEX,NOFOLLOW">
<META NAME="ROBOTS" CONTENT="NOINDEX,NOFOLLOW">
Wat overeenkomt met <META NAME="ROBOTS" CONTENT="NONE">

INDEX : Indexeer deze pagina (niet).

Als deze op NOINDEX staat zal de robot de pagina nooit weergeven als zoekresultaat.

FOLLOW : Volg de links op deze pagina (niet)

Googlebot

Specifieke META tags voor google:

<META NAME="GOOGLEBOT" CONTENT="NOARCHIVE">
<META NAME="GOOGLEBOT" CONTENT="NOSNIPPET">

(Een snippet is het stukje tekst dat je bij de zoekresultaten ziet staan.)

NOARCHIVE: Houd geen versie van de pagina in cache
NOSNIPPET: Geef geen snippet weer, dit betekend meteen ook NOARCHIVE!

De Robots-tags uit de eerdere sectie kun je ook op googlebot gebruiken. Stel je wilt dat alleen googlebot de pagina's indexeerd:

<META NAME="ROBOTS" CONTENT="NOINDEX,NOFOLLOW">
<META NAME="GOOGLEBOT" CONTENT="INDEX,FOLLOW">
Refresh

Deze meta tag zorgt ervoor dat de webbrowser na een in te stellen tijd doorgaat naar een andere pagina. Dit is van belang als u een pagina weghaalt. Plaats op de (verder lege) oude pagina een refresh tag en de bezoeker en zoekrobot gaat automatisch door naar de nieuwe pagina. Consequent gebruik van een refresh-tag voorkomt de 404 - pagina niet gevonden pagina. Als u gebruik maakt van dynamische pagina's ( php, asp, cgi en dergelijk) is het beter om in plaats van een meta tag een http header 302 te gebruiken.


Expires

Geeft de verval datum van een pagina aan. Deze meta tag kan gebruikt worden om het cache gedrag van een browser of cachende proxy server te beinvloeden. Of dat ook lukt ligt aan de instellingen van de browser of proxy. Zet de datum hiertoe op een tijdstip in het verleden.

<META HTTP-EQUIV="Expires" CONTENT="Tue, 01 Jan 2002 00:00:00 GMT">
<META HTTP-EQUIV="Expires" CONTENT="1 DAYS">
Cache-control

Geeft aan hoe de pagina in cache moet worden opgeslagen (of niet). Het is beter cache instructies via de http-header te sturen dan via een http-equiv in HTML.
Als het via een http-header gaat zullen ook proxies er gebruik van maken.
Cache maximaal uit ( in combinatie met een Expires in het verleden) kan nuttig zijn bij zeer dynamische websites:

<META HTTP-EQUIV="CACHE-CONTROL" CONTENT="no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0">

Voeg ook een oudere pragma toe:

<META HTTP-EQUIV="PRAGMA" CONTENT="NO-CACHE">

Bij pagina's die weinig veranderen kan het omgekeerde nuttig zijn. De browser instructie geven de pagina een tijd in cache te houden:

<META HTTP-EQUIV="CACHE-CONTROL" CONTENT="max-age=3600,must-revalidate">

Een cache kan in IE met ctrl-F5 omzeild worden.

Charset

Er bestaan op het internet verschillende definities van een set karakters. Over de a-z is men het meestal wel eens. Om bijvoorbeeld de ä en dergelijke goed door te geven zijn verschillende standaarden ontwikkeld. Met gewone Europese tekst gaat het doorgeven van karakters -ook de speciale- in het algemeen wel goed. Gebruik van deze tag is nodig als je in meer exotische talen zoals het Turks of Chinees aan de gang wilt. Als je met een html-editor werkt zal deze vaak de charset al goed definieeren. Het eerste voorbeeld is een gangbare definitie voor West-europese tekst:

<META HTTP-EQUIV="CHARSET" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1">
<META HTTP-EQUIV="CHARSET" CONTENT="text/html; charset="US-ASCII">
Date

Dag waarop de tekst gemaak is. Komt overeen met de header Last-modified

<META NAME="Date" CONTENT="2003-01-06 09:00:00 GMT">
<META HTTP-EQUIV="Last-modified" CONTENT="2003-07-06 09:00:00 GMT">
Copyright

Meer iets voor de juristen dan echt nuttig.

<META name='copyright' content='copyright 2015 megatopper.be'>
Author

De auteur, voor diegene die graag zijn naam terugziet.

<META NAME="author" CONTENT="Muylaert Patrick">
ICBM DC.title
<meta name="ICBM" content="52.21706 6.00356" >
<meta name="DC.title" content="MEGATOPPER website promotie">
Geo.position

Hiermee kun je de geografische locatie aangeven.

<meta name="geo.position" content="52.21706;6.00356">
Page-Enter ,Page-Exit, Site-Enter, Site-Exit

Hiermee kun je leuke (irritante) dingen doen bij binnenkomst en verlaten van een pagina. Werk met IE. Onderstaande de eenvoudige. Helaas zijn er nog, die site beschrijft ook hoe je de optie eventueel aan ( dus ook uit) kunt zetten.
Deze webeffect overgang metatag-generator maakt deze eenvoudige tags.


BlendTrans

Doet een Fade-in/out voor de aangegeven duur.


Reveal trans transition opties
Deze actie heeft twee opties, de tijdsduur en de actie : Split vertical in
Box 0 Split vertical in 13
Box 1 Split vertical out 14
Circle in 2 Split horizontal in 15
Circle out 3 Split horizontal out 16
Wipe up 4 Strips left down 17
Wipe down 5 Strips left up 18
Wipe right 6 Strips right down 19
Wipe left 7 Strips right up 20
Vertical blinds 8 Random bars horizontal 21
Horizontal blinds 9 Random bars vertical 22
Checkerboard across 10 Random 23
Checkerboard down 11    
Random dissolve 12    
Voorbbeeld:
<META http-equiv="Page-Enter" content="RevealTrans (Duration=3, Transition=23)">
<META http-equiv="Page-Exit" content="RevealTrans (Duration=2, Transition=23)">
<META http-equiv="Page-Enter" content="BlendTrans(Duration=1.0)">

Maak gebruik van onze webeffect overgang metatag-generator om éénvoudig deze tags te maken.

 
 
 
Disclamer Privacy Contact Sitemap

2006 - Megatopper.be 

UP